Frågor om RUT och flytt

När började RUT gälla för flytthjälp?

Första augusti 2016 ändrades reglerna kring RUT och sedan dess kan tjänster kring flytt även ge skatteavdrag

Hur mycket får vi avdrag på?

Arbetskostnaden minskas med 50 % tack vare avdraget. Detta upp till totalt 50 000 kr under ett år. När en flyttfirma skapar en offert till en privatperson visas generellt både priset utan avdrag och med avdrag. Därmed går det redan i offerten att se hur mycket man sparar.

Vad händer om jag redan utnyttjat mitt avdrag?

Om du använt din årliga summa för RUT-avdrag finns ett par alternativ. Är ni två vuxna i hushållet som äger boendet kan ni ange den andra personens personnummer till er flyttfirma. Därmed kommer fakturan och avdraget ställas till den personer.

Ännu ett alternativ är att vänta in kommande kalenderår. Fråga den flyttfirma som genomför jobbet om faktureringen kan ske på andra sidan årsskiftet – alternativt att arbetet skjuts upp.

Vad ingår inte inom avdraget?

När en flyttfirma utför tjänster kan det mesta dras av på RUT-avdraget. Det gäller exempelvis när de packar allt i flyttlådor hos https://nordiskaflyttkompaniet.se, bär och packar lastbilen samt genomför annat jobb inne i lägenheten. Det som man däremot inte får göra avdrag för är hyra av bil. Detta har gjort att många företag har paketlösningar. Ett exempel kan vara ”komplett flytt med två gubbar och bil”. Eftersom materialkostnad och hyreskostnad för bil inte specificeras dras RUT på hela beloppet. Detta är däremot en gråzon då kostnaden för bilen egentligen inte får ingå i avdraget.

Varför infördes RUT?

RUT infördes för av två anledningar. För det första för att motverka det svartarbete som städbranschen hade problem med. För det andra att ”ge bränsle” till en bransch där utbildning inte krävs vilket därmed skulle kunna skapa ett stort antal nya jobb.

Kan vi använda varandras avdrag?

Det är generellt enbart de personer som äger bostaden som har rätt att göra avdrag. Är det ett par som är gifta äger de oftast bostaden tillsammans vilket därmed innebär att man tillsammans kan göra avdrag på totalt 100 000 kr under varje kalenderår. Nu är det extremt sällan som en flyttfirma tar så högt pris att avdraget behöver utnyttjas från bägge personerna – men möjligheten finns i alla fall. Så även om flytten enbart sker av en parts ägodelar så kan fakturan från flyttfirman ställas mot den andra personen för att utnyttja dess avdrag.

Det finns även ytterligare ett tillfälle då man kan hyra in en flyttfirma och använda en annan persons avdrag. Det gäller om barn vill betala arbete som utförs hemma hos någon förälder. Föräldern kanske ska flytta till ålderdomshem och en flyttfirma anlitas för denna flytt. Barnet ber i detta fall att få stå på fakturan och betala denna vilket innebär att barnets RUT-avdrag kan utnyttjas. Detta trots att den personen är skriven på en helt annan adress och inte äger förälderns bostad. I detta fall krävs däremot att barnet har en egen bostad som ägs. Med andra ord att man uppfyller de grundläggande kriterierna för RUT. Vid frågor – Läs vidare på Skatteverkets hemsida. Sök på ”Rutavdrag Flytt”